OVER PINKCLOUD

“Bij Pinkcloud weten we hoeveel bloed, zweet, tranen en bakken energie er gaat zitten in het goed zorgen voor een jong gezin.”

Onze visie

Onze visie is om met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en innovatieve technologie het geluk van te vergroten zodat ouders beter samenwerken en meer genieten van hun gezin.

Ons verhaal

Het idee voor Pinkcloud is geboren in 2014 aan de Vrije Universiteit Amsterdam  toen psycholoog en onderzoeker Maarten van der Linde in gesprek met kwam met Professor Dr. Heleen Riper over het ondersteunen van gezinnen in de tropenjaren. Het geloof was dat met het gebruik van technologie de levens van jonge ouders zou kunnen worden verbeterd. We gingen nadenken over hoe we de wetenschapsgebieden van eMental Health en Systeemtheorie bijelkaar konden brengen om het geluk in jonge gezinnen te vergroten. De mogelijkheden die we zagen waren enorm. We wisten wat we niet wisten (huh?). We hadden nog een partij nodig die ons zou kunnen helpen om met gamification bij te dragen aan gedragsverandering en zo het geluk van jonge ouders kon vergroten. En toen kregen we een telefoontje van Rene van der Eijk en Andries van Vugt van Organiq. Organiq is een bureau voor gamifcation, e-learning en multimedia met expertise op gebied van gedragsverandering en educatie door gamified eLearning. We wisten wat ons te doen stond. Niet zomaar een e-learning bouwen, maar een beweging starten. We gingen een coalitie zoeken van ‘the willing’. Samen met de Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie, Stichting opvoeden.nl, de Family Factory, Positief Opvoeden, experts Susanne Donders en  Gerda Brouwer van Baby Erbij van EFT, meerdere politieke partijen, de toenmalige kinderombudsman en vele zeer kundige professionals hebben we in 4 jaar tijd een online cursus ontwikkeld, getest en wetenschappelijk onderzocht (met een Randomized Controlled Trial in Gemeenten Utrecht en Zaanstad), de politiek wakker geschud en de JGZ achter ons geschaard met als doel het geluk van ouders en de kinderen van jonge gezinnen uit te bouwen door met cutting-edge technologie de samenwerking in de opvoeding en verzorging te optimaliseren.

Onze Missie

Bij Pinkcloud weten we hoeveel bloed, zweet, tranen en bakken energie er gaat zitten in het zorgen voor een jong gezin.  We hebben met een moderne 21 eeuw aanpak een tool om een goede fundering te bouwen voor jonge ouders ontwikkeld. Gezinsgeluk versterken en samenwerking van ouders zijn vaardigheden die verbeterd kunnen worden. We willen de voordelen van moderne wetenschappelijke inzichten voor jullie beschikbaar en makkelijk toepasbaar maken. In een wereld die steeds complexer wordt willen we gezinsgeluk met op wetenschap gebaseerde inzichten en methoden optimaliseren. Kortom, we gaan jullie als ouders bekrachtigen om zelf het gezinsleven en geluk op jullie eigen manier uit te bouwen- wij reiken alleen de nodige tools aan.

 

Pinkcloud is een samenwerkingsverband bestaande uit de volgende partijen:

 

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Prof. Dr. Heleen Riper Sectie Klinische Psychologie; expert op het gebied van eHealth.

Prof. Dr. Anja Huizink Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie; expert op het gebied van prenatale en postnatale stress en gezinsfactoren. Eindverantwoordelijke onderzoek naar Pinkcloud.

Drs. MB van der Linde, founder Pinkcloud; Psycholoog en systeemtherapeut, expert transitie van partnerschap naar ouderschap. Uitvoerend onderzoeker.

NVRG Nederlandse vereniging voor Relatie – en Gezinstherapie; kwaliteitsregister en beroepsvereniging voor postdoctoraal opgeleide systeemtherapeuten.
STICHTING OPVOEDEN.NL Stichting Opvoeden.nl levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online aanbieden van betrouwbare informatie aan ouders.
ORGANIQ MultimediaStudio Organiq met expertise op gebied van gedragsverandering en educatie door gamified eLearning.
POSITIEF OPVOEDEN
Triple P is een wetenschappelijk geteste en onderbouwde methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren.
BABY ERBIJ
Psychotherapeuten Gerda Brouwer en Susanne Donders, experts op gebied van partnerschap naar ouderschap. www.babyerbij.nl; verzorgen de train de trainer module voor Pinkcloud gebaseerd op de best onderbouwde (evidence based) systemische interventie wereldwijd: EFT (Emotional Focused Therapy) en Bringing Baby Home van John Gottman.
FAMILY FACTORY Family Factory is de  inspiratiebron voor ouders. FF heeft als hoofddoel dat ouders met elkaar in gesprek gaan over opvoeden.