Pinkcloud is actief in 40 gemeenten en daar komen elke maand nieuwe gemeenten bij.

Pinkcloud Business Case (MKBA)
In opdracht heeft Pinkcloud een business case laten maken die onafhankelijk aantoont dat de investering in Pinkcloud zichzelf terugverdient voor gemeenten en instanties. Vraag nu het informatiepakket aan voor gemeenten en instanties. Wij kunnen samen ouders met jonge kinderen helpen en (vecht)scheidingen voorkomen!

We hebben ook uit ervaring geleerd dat het bedrijfsleven voordelen heeft bij het goed begeleiden van ouders met jonge kinderen. U als gemeente kunt daar een essentiele sleutel- en netwerkrol in spelen en daar helpen wij u graag bij. Neem contact met ons op.

Daarnaast bieden wij een veruiming aan van ons aanbod. Een ‘train de trainer’ traject voor uw gemeente(n) en instantie(s) en een ‘community’ aanpak voor ‘self care’.  Ook hier werken wij samen met expert partners. Dat is onze filosofie: bruggen bouwen rondom het ‘stepped care’ principe. Samen sterk.

Het Pinkcloud 'Pilot' pakket voor gemeenten en instanties

Bestel nu voor uw gemeente het speciale Pinkcloud ‘pilot’ pakket.
U realiseert dan op korte termijn binnen uw gemeente een professionele pilot.

 • 150 Pinkcloud cursussen om gratis weg te geven aan ouders met jonge kinderen
 • Een lokaal ‘stepped care’ aanbod bespaart kosten en helpt ouders ‘die meer nodig hebben’ dan de online cursus
 • Marketing: 1000 leaflets met uw URL, 10 posters en een handige integratie met de Pinkcloud shop (widget) in uw website.
 • Online marketing: Pinkcloud levert Banner en Teaser aan voor online en Facebook marketing van gemeente.
 • De Pinkcloud business case
 • Gedegen rapportage
 • Bij succes kunt u makkelijk opschalen
 • Aanvullend: train de trainer programma, community ‘self care’ programma voor ouders met jonge kinderen
 • Samen leren hoe we Pinkcloud nog beter kunnen maken!
 • Geen IT, geen gedoe. Alles in de Cloud.

Pakketprijs: € € 7.355,37 exclusief BTW

Pinkcloud werkt samen met Gemeenten
Pinkcloud werkt samen met gemeenten die de cursus bekostigen. Inmiddels zijn er al 36+ gemeenten die dit doen en de lijst groeit. We werken hier samen met de JGZ, verloskundigen en kraamzorgers. We ontzorgen gemeenten volledig, zodat ze hun wettelijk verplichte regierol op zich kunnen nemen.

De Vrije Universiteit te Amsterdam
De Vrije Universiteit heeft een laagdrempelig online eHealth programma ontwikkeld. Meer informatie over onze verniewende interventie?
Vraag het informatiepakket aan. 

Het actieprogramma Scheiden… en de kinderen dan
Op 22 februari 2018 presenteerde Andre Rouvoet het actieprogramma Scheiden… en de kinderen dan. Het advies: gemeenten moeten z.s.m. de wettelijk verplichte regierol op zich nemen en ouders de mogelijkheid bieden een oudercursus te doen. Een goede en research based oplossing, genoemd in de handreiking, is de Pinkcloud Oudercursus. Volgens Rouvoet is de uitdaging om ouders te helpen hun relatie niet alleen ‘bevallingsproof’ te maken, maar ook ‘babyproof’…. Een groot deel van jonge ouders gaat door een matig tot zware relatiecrisis na de komst van een baby. Dit resulteert in veel kinderleed en in hoge overheidskosten. De VNG reageerde en vindt het een gedegen en evenwichtig rapport. Zij allen proberen gemeenten zo aan te sporen om hun verplichte regierol op zich te nemen.

Wat gemeenten moeten weten:

 • Gemeenten hebben sinds 2012 i.h.k.v. de WPG ( Art. 2, tweede lid onder h) en de Jeugdwet een wettelijk verplichte regierol als het gaat om voorlichting respectievelijk opvoedondersteuning aan ouders.
 • Pinkcloud is Research Based. Momenteel loopt er een RCT aan de Vrije Universiteit om de kwantitatief aan te tonen dat Pinkcloud effectief is. Er hebben in de afgelopen 4 jaar twee pilots plaatsgevonden met bemoedigende kwalitatieve resultaten. Dit waren feasibility onderzoeken waaruit veel feedback is gekomen. De feedback van gemeenten, professionals en jonge ouders hebben we verwerkt in de laatste versie. Zo proberen we ieder jaar de methodiek te verbeteren, gebruik makend van state-of-the-art technieken en wetenschappelijke inzichten over relaties en ouderschap. Wij werken samen met experts al NVRG, Opvoeden.nl, mensen uit het veld en ouders van jonge kinderen.
 • De transitie van partnerschap naar ouderschap is een ingewikkeld proces waarbij veel complexe psychische processen in werking worden gesteld. Met name de uitdagingen van het samenwerken in de opvoeding en verzorging leidt bij veel jonge ouders tot problemen in de relatie en in het ergste geval tot scheidingen.
 • Er zijn enkele preventieve interventies onderzocht. Deze onderzoeken tonen aan dat preventie helpt om ouders beter door de transitie van partnerschap naar ouderschap heen te komen. De juiste mix tussen A) voorlichting over ouderschap; B) het oefenen van communicatievaardigheden en C) de mogelijkheid om de interventie vanaf thuis te doen (Petch, 2007), hebben de beste uitkomsten op het gebied van samenwerken in de opvoeding en het goed voorbereid zijn op het ouderschap.
 • De e-health interventie sluit goed aan bij de rol van de JGZ, de partij die alle kinderen en ouders ziet en gericht is op preventie. De Jeugdgezondheidszorg wil door vroegsignalering problemen in de ontwikkeling van kinderen voorkomen. JGZ professionals geven signalen af dat zij behoefte hebben aan een dergelijke interventie, omdat zij merken dat jonge ouders vaak onvoldoende voorbereid zijn op het ouderschap.
 • Pinkcloud is een kruisbestuiving van vier onderzoeksgebieden: Samenwerking in de Opvoeding, mental e-health, CBT voor stellen en Gamification.
 • Pinkcloud geeft ouders voorlichting over het ouderschap in de tropenjaren. Informatie over een complex proces van transitie van partnerschap naar het ouderschap. Informatie over de uitdagingen waar alle ouders doorheen gaan, maar niet over spreken. Ouders voelen zich alleen in hun strijd. Op een speelse manier belicht de cursus problemen en de oplossingen. Samen voeren ouders korte opdrachten uit: in 11 afleveringen ontdekken ouders hoe een goed fundament te bouwen voor een gelukkig gezin. Een gezin waarin ouders elkaar versterken en verrijken. Niet tegen elkaar, maar met elkaar is de sleutel. Ouders krijgen een sterke basis voor de ingrijpende processen die ze beiden doormaken. Pinkcloud wil dat ouders groeien in hun rol als ouders. In plaats van elkaar te bestrijden op de individuele uitdagingen laten we ouders elkaar bijstaan.
 • Ouders kunnen de cursus anoniem vanaf de bank doen. Onderzoek van Petch et al. (2008) toont aan dat als een co-parenting interventie thuis kan worden gedaan, de kans op effectiviteit toeneemt. Door de anonimiteit kunnen via onze interventie ook ingewikkelde zaken zoals seks en intimiteit worden besproken. Vaak een probleemgebied bij jonge ouders waar een taboe op rust. Dit taboe kan je moeilijk in een groepsbijeenkomst uitdiepen. e-Health biedt gezien de anonimiteit mogelijkheden die groepsbijeenkomsten niet bieden. Ook Zweedse beleidsmakers geven aan dat ouders bij het bespreken van sommige relationele zaken in groepssessies niet thuis geven. Wij bieden wel ook de mogelijkheid om vanaf de bank (wederom anoniem) groepsbijeenkomsten te volgen via Webinar technologie.
 • Recente publicaties:  lees  het artikel in Vakblad Vroeg (Vakkblad voor professionals die werken met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp.